Aktualności

Powołanie nowych konsultantów
7 stycznia 2019

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wręczył akty powołania na konsultantów wojewódzkich w dziedzinie transfuzjologii klinicznej, stomatologii dziecięcej oraz neurochirurgii.

Lekarz Karolina Trojan-Borczyńska została nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie transfuzjologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Pracuje w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Była zatrudniona między innymi na stanowiskach: koordynatora Sekcji Szkleń i Nadzoru nad Krwiolecznictwem i lekarza odpowiedzialnego za czuwanie nad bezpieczeństwem krwi.

Na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie stomatologii dziecięcej wicewojewoda łódzki powołał prof. dr hab. n. med. Joannę Szczepańską. Profesor jest członkiem między innymi Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego czy Rady Naukowej czasopisma Twój Przegląd Stomatologiczny. Joanna Szczepańska posiada bardzo bogaty dorobek naukowy. W swojej karierze zajmowała się między innymi problematyką badawczą z zakresu profilaktyki i leczenia próchnicy, a także zaburzeniami rozwojowymi zębów z wykorzystaniem badań klinicznych.

Dariusz Jaskólski został powołany na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurochirurgii. Pracuje w szpitalu im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pełnił także funkcję prezesa Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Zakres doświadczenia klinicznego dr hab. n. med. prof. ndzw. Dariusza Jaskólskiego obejmuje między innymi: neuroonkologię i chirurgię naczyniową.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane