Aktualności

Powołanie zespołu ds. nielegalnego składowania odpadów na terenie województwa łódzkiego
9 stycznia 2019

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego odbyła się briefing prasowy, poświęcony powołaniu nowego zespołu, który będzie zapobiegał nielegalnemu składowaniu odpadów oraz wyjaśnianiu powstałych zagrożeń, w którym wziął udział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

- Problem nielegalnych odpadów jest bardzo ważny dla mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego. Do dyspozycji nowopowstałego zespołu będzie wykorzystywana administracja zespolona i niezespolona. Cieszę się, że nastąpiły również zmiany prawne w kwestii wydawania decyzji dotyczących  zgody na magazynowanie odpadów. Obecnie decyzja może zostać wydana dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu przez Państwową Straż Pożarną jak i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – powiedział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński zaznaczył: - Powołany zespół składający się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji, pozwoli szybko i sprawnie konsultować kwestie związane z nielegalnym składowaniem odpadów w województwie łódzkim. Zespół będzie spotykać się w miarę potrzeb aby pilnie reagować na sytuacje zagrażające mieszkańcom naszego regionu.

- Dziękuję panu marszałkowi i wojewodzie, za ten pomysł powołania specjalnego zespołu, który będzie miał charakter koordynacyjny. Nam policjantom pozwoli to na szybszą i lepszą wymianę informacji, a także bardziej skuteczne  prowadzenie rozpoznania w celu weryfikacji prawidłowości składowania odpadów – podkreślił Komendant Wojewódzki Policji insp. Andrzej Łapiński.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Dorota Gajewska, naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi podinsp. Sławomir Lont, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi Artur Owczarek oraz dyrektor departamentu rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Wojciech Frątczak.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane