Aktualności

Wizyty w firmach z województwa łódzkiego
19 lutego 2020

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński odwiedził przedsiębiorstwa mające siedzibę w województwie łódzkim w tym m.in. w Veolię Energię Łódź, Zakład Ceramiki Budowlanej ,,Owczary" oraz PKP Intercity Remtrak.

Podczas prezentacji zakładu przedstawiciele Veolii wskazali m.in. na kluczowe projekty związane z dekarbonizacją łódzkiego systemu ciepłowniczego. W czasie wizyty wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego omówiono także bieżącą działalność spółki, zrealizowane czy planowane inwestycje oraz  produkcję ciepła i energii elektrycznej

Reprezentanci przedsiębiorstw z powiatu opoczyńskiego podkreślali zaś swoje osiągnięcia dotyczące wprowadzania innowacji i rozbudowy hal produkcyjnych.  Głównym przedmiotem działalności PKP Intercity Remtrak są usługi w zakresie naprawy, konserwacji, remontów taboru kolejowego i sprzętu transportowego. Oddział w Idzikowicach stale powiększa swoje możliwości naprawcze poprzez rozbudowę hal produkcyjnych wyposażonych w najnowocześniejsze narzędzia specjalistyczne.

Natomiast Zakład Ceramiki Budowlanej ,,Owczary" produkuje pustaki ceramiczne. Dzięki innowacyjnemu podejściu i usprawnieniu procesów produkcyjnych firma w ostatnich latach otrzymała wiele nagród i wyróżnień w branży budowlanej m.in. ”Super Marka 2020 r.”, „e-jakość 2019”, „Rynkowy Lider Innowacji 2015”.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane