Aktualności

Otwarcie przedszkola w Czarnocinie
20 lutego 2020

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wziął udział w uroczystym otwarciu przedszkola w Czarnocinie. Na rozbudowę zespołu szkolno-przedszkolnego przyznano dotację celową z budżetu państwa w wynoszącą ponad 377 tys. zł

– Dobrze wyposażone przedszkola są niezbędne, aby nasze dzieci mogły prawidłowo się rozwijać. To dla najmłodszych miejsca zabawy, integracji, a także nauki. Dlatego bardzo się cieszę, iż dzięki rządowemu wsparciu ten piękny obiekt w Czarnocinie został wybudowany. Wierzę też, że przedszkole będzie służyło mieszkańcom gminy Czarnocin prze długie lata – powiedział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

W ramach dofinansowania wykonano m.in.: kotłownię, prace wykończeniowe na parterze i piętrze budynku, część elewacji zewnętrznej oraz zagospodarowano teren wokół przedszkola. Dzięki inwestycji ulepszono system wentylacji budynku. Podczas uroczystości otwarcia instytucji przedszkolaki zaprezentowały bogaty program artystyczny.

W otwarciu przedszkola wzięli też udział m.in.: Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, posłowie na Sejm RP: Robert Telus, Grzegorz Lorek, Grzegorz Wojciechowski, Dariusz Flipczak, Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego oraz  Dariusz Rogut, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane