Aktualności

W ŁSSE dyskutowano o programach rządowych
24 lutego 2020

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński wziął udział w konferencji „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego”. Podczas wydarzenia odbywającego się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zaprezentowano różne programy rządowe wspomagające m.in. rozbudowę infrastruktury drogowej czy rozwój placówek edukacyjnych.

- Rząd ma wiele społecznych programów służących mieszkańcom. Bardzo nam też zależy, żeby informacja o tych programach dotarła do całego  społeczeństwa, dlatego podobne konferencje jak w Łodzi zaplanowaliśmy w każdym województwie. Konferencja zorganizowana w ŁSSE to idealne miejsce do wymiany doświadczeń między samorządami, a ministerstwami – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker, pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym.

Natomiast wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński zwrócił uwagę, że samorządy bez pomocy rządu nie poradziłyby sobie z m.in. remontami dróg czy placówek edukacyjnych. – W województwie łódzkim dzięki rządowemu dofinansowaniu są np. remontowane ulice, kanalizacja, placówki edukacyjne, służby zdrowia czy kulturalne – stwierdził Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki.

W konferencji wziął także udział wicepremier Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który  w swoim wystąpieniu skupił się na zrównoważonym rozwoju Polski  i rządowym wsparciu dla gmin oraz powiatów.

W konferencji w Łódzkiej Strefie Ekonomicznej uczestniczyli też m.in. Waldemar Buda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Robert Nowicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego oraz Marek Michalik, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane