Aktualności

Dyskutowano o rozwoju rolnictwa
24 lutego 2020

Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wziął udział w konferencji „Nowa perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej – szanse i wyzwania dla Polski i regionu łódzkiego” zorganizowanej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

– Aby nasze rolnictwo było konkurencyjne potrzebne są odpowiednie inwestycje i środki finansowe. Dlatego zabieganie o sprawiedliwy podział unijnych funduszy na ten cel jest jednym z priorytetów rządu premiera Mateusza Morawieckiego – podkreślił wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.

Na konferencji omówiono cele Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), a także działania realizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dyskutowano m.in. o strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz kierunków działań związanych z przyszłą perspektywą finansową przewidzianą na lata 2021-2027. Zaprezentowano także ofertę Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Współorganizatorem konferencji był  Łódzki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W spotkaniu wzięli też udział m.in. Janusz Ciesielski, dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Włodzimierz Lewandowski, zastępca dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz  Grzegorz Franczak, zastępca dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane