Aktualności

Miesiąc:
Nowa siedziba KRUS w Rawie Mazowieckiej
11 lutego 2019
Na terenie osiedla Solidarność w Rawie Mazowieckiej odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby KRUS-u. W wydarzeniu wziął udział wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk.
więcej
Spotkanie z Ministrem Rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim
8 lutego 2019
W siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z delegacją województwa łódzkiego.
więcej
Posiedzenie plenarne WRDS
7 lutego 2019
W Sali Obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
więcej
Spotkanie informacyjne poświęcone prawidłowemu wypełnianiu oświadczeń o stanie majątkowym
7 lutego 2019
Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone prawidłowemu wypełnianiu oświadczeń o stanie majątkowym zorganizowane przez wojewodę łódzkiego Zbigniew Rau.
więcej
Odznaczenia dla zasłużonych
6 lutego 2019
Podczas uroczystości w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wręczył zasłużonym działaczom z województwa łódzkiego odznaczenia...
więcej
Odznaczenia państwowe dla zasłużonych mieszkańców województwa łódzkiego
5 lutego 2019
W Sali 100-lecia Niepodległości Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odbyły się uroczystości uhonorowania odznaczeniami państwowymi...
więcej
Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Łodzi
5 lutego 2019
W siedzibie Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
więcej
Nowy wóz bojowy dla OSP w Zelowie
1 lutego 2019
Ochotnicza Straż Pożarna w Wieluniu otrzymała nowy samochód ochotniczo-ratowniczy.
więcej
Wojewoda wręczył Medale za Długoletnią Służbę pracownikom urzędów pracy z województwa łódzkiego
1 lutego 2019
więcej
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane