Komunikaty prasowe

Miesiąc:
13 grudnia 2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2018 roku (sobota) Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi będzie otwarty w godzinach 8.00 – 16.00.

Natomiast dzień 24 grudnia 2018 (poniedziałek) jest dla pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dniem wolnym od pracy.

12 grudnia 2018

Szanowni Państwo, w związku z 37. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce wojewoda łódzki Zbigniew Rau przyłącza się do inicjatywy społecznej: „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej. W dniu 13 grudnia 2018 o godz. 19:30 w oknie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zapalona zostanie symboliczna świeczka. Inicjatywa nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec naszego społeczeństwa  w czasie stanu wojennego w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 r. wykonały rzesze mieszkańców wolnego świata. Do postawienia w oknach symbolicznych świateł wezwał wówczas papież Jan Paweł II oraz prezydent USA Ronald Reagan. Tamtej zimy świece zapłonęły w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie i Białego Domu oraz w wielu domach w Polsce, jako wyraz sprzeciwu wobec brutalnej polityki totalitarnego systemu. Zdaniem wojewody łódzkiego Zbigniewa Raua symboliczne zapalenie świec stanowić będzie wyraz pamięci o ofiarach stanu wojennego, budując tym samym poczucie wspólnoty opartej   na prawdzie historycznej.

11 grudnia 2018
7 grudnia 2018

Oddając hołd i wyrażając najwyższe uznanie wobec tych pokoleń Narodu Polskiego, które swoją niezłomną walką o zachowanie polskości, przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli oraz dążąc do uczczenia wyjątkowego jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego, na podstawie Uchwały nr 70 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2018 roku, wojewoda łódzki Zbigniew Rau wręczy najbardziej zasłużonym mieszkańcom województwa łódzkiego okolicznościowe odznaki przyznane przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Uhonorowani zostaną wybitni profesorowie nauk politycznych, humanistycznych, medycznych, artyści, przedsiębiorcy, żołnierze Szarych Szeregów, działacze opozycji antykomunistycznej w PRL, duchowni oraz dziennikarze.

Data:       10 grudnia 2018 (poniedziałek)
Godzina:  12:00
Miejsce:   Łódzki Urząd Wojewódzki, ul. Piotrkowska 104
Sala:       100-lecia Niepodległości 116A

Lista odznaczonych:

 • profesor nauk politycznych Jacek Bartyzel,
 • profesor nauk humanistycznych i historyk nauki polskiej Maria Magdalena Blomberg,
 • członek „Zawiszaków” i Szarych Szeregów, więzień Majdanka i niemieckich obozów na terenie Alzacji  i Badenii Sławomir Cieślikowski,
 • producent filmowy Piotr Dzięcioł,
   
5 grudnia 2018

Szanowni Państwo, informujemy, że Wojewoda Łódzki na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi podjął decyzję o likwidacji delegatur Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi. Zmian dokonał Zarządzeniem Nr 194/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.


Likwidacja delegatur WUOZ w Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu wynika z braku efektywności działania struktury rozproszonej co w konsekwencji powoduje między innymi: nieefektywne wykorzystanie czasu pracy przez poszczególnych pracowników, brak stałego i skutecznego nadzoru nad pracownikami, brak możliwości wdrożenia systemu zastępstw, zakłócenia w przepływie informacji, niejednolitą linię orzeczniczą oraz brak ujednoliconych procedur i standardów wykonywania zadań.

Zmiana struktury organizacyjnej Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi przyniesie liczne korzyści zarówno finansowe, jak i kadrowo-organizacyjne, w tym m.in.: obniżenie kosztów wynajmu pomieszczeń oraz kosztów dostaw usług, możliwość wygenerowania oszczędności w funduszu pałac, racjonalizację obciążenia pracą poszczególnych stanowisk pracy w WUOZ, możliwość wdrożenia systemu zastępstw, poprawienie skuteczności zarządzania WUOZ i planowania działań oraz możliwość wyeliminowania konfliktu interesów.

3 grudnia 2018

Szanowni Państwo, informujemy, że pismem z dnia 26 listopada 2018 r. Przewodnicząca Rady Gminy Daszyna poinformowała Wojewodę Łódzkiego, że Pan Zbigniew Wojtera nie złożył ślubowania na pierwszej sesji Rady Gminy w dniu 23 listopada 2018 r.
W związku z powyższym stosownie do art. 28h w związku z art. 28g ust. 3a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) Wojewoda Łódzki wystąpił dziś (03 grudnia br.) do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wyznaczenie osoby, która przejmie wykonywanie zadań i kompetencji Wójta Gminy Daszyna

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane