Komunikaty prasowe

Miesiąc:
14 sierpnia 2019
Święto Wojska Polskiego w Łodzi
Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi Jarosław Wasilewski i komendant 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego Dowódca Garnizonu Łódź Zdzisław Frątczak zapraszają Państwa na wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego.

  - godz. 09:00 Zbiórka pocztów sztandarowych na pl. Jana Pawła II przed Bazyliką Archikatedralną (Łódź, ul. Piotrkowska 265)
 
  - godz. 09:30 Uroczysta Msza Św. w Bazylice Archikatedralnej celebrowana przez Jego Ekscelencję Ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia

   - godz. 10:45 Uroczystości przed płytą Grobu Nieznanego Żołnierza:
 
    - zmiana warty
    - przemówienie wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau
    - apel pamięci Oręża Polskiego
    - salwa honorowa
    - złożenie wieńców i kwiatów
    - defilada kompanii honorowych
2 sierpnia 2019
Serdecznie zapraszamy Państwa na briefing prasowy z udziałem wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau, którego tematem będą ogłoszone przez wojewodę nabory wniosków na:
  1. dofinansowanie zadań jednorocznych na rok 2020 i wieloletnich z Funduszu Dróg Samorządowych;
  2. dofinansowanie zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2019.
Data: 5 sierpnia 2019 (poniedziałek)
Godzina: 11:30
Miejsce: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, Sala Stulecia Niepodległości (116a)

Szczegóły naborów:
https://lodzkie.eu/page/5296,fundusz-drog-samorzadowych-na-lata-2019-2028.html
https://lodzkie.eu/page/5389,fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych-o-charakterze-uzytecznosci-publicznej-.html