Komunikaty prasowe

Miesiąc:
17 października 2018

Serdecznie zapraszamy Państwa na briefing prasowy, w którym wezmą udział: Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński oraz wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk. Tematem konferencji będą Fundusze Europejskie dla województwa łódzkiego. Podczas spotkania  podpisane zostaną umowy z przedstawicielami szpitali na doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Data: 18 października 2018 (czwartek)
Godzina: 12:00
Miejsce: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104
Sala: 118a

17 października 2018

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencje prasowe z udziałem wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau oraz wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka, poświęcone dodatkowym środkom przeznaczonym przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dla ziemi kutnowskiej, skierniewickiej i sieradzkiej.

Kutno
Data:  18 października 2018 roku (czwartek)
Godzina:  15:00
Miejsce:  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,ul. 1 Maja 7
Uczestnicy konferencji: wojewoda łódzki Zbigniew Rau

Skierniewice
Data:  18 października 2018 roku (czwartek)
Godzina: 13:00
Miejsce: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
Aleja Macieja Rataja 4
Uczestnicy konferencji: wojewoda łódzki Zbigniew Rau

Sieradz
Data: 18 października 2018 roku (czwartek)
Godzina: 14:15
Miejsce:  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. T. Grzesika i R. Piwnika 1
Uczestnicy konferencji:wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk

 

16 października 2018

Serdecznie zapraszamy Państwa na uroczystość wręczenia przez wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau aktów nadania obywatelstwa polskiego osobom pochodzącym z Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Grecji, Turcji, Kamerunu, Mongolii, Kazachstanu oraz Kirgistanu. Akty nadania obywatelstwa polskiego odbierze 11 osób.

Data: 17 października 2018 (środa)
Godzina: 14:00
Miejsce:  Łódzki Urząd Wojewódzki, ul. Piotrkowska 104, Łódź
Sala: 118
Czas:   do 60 minut
 

16 października 2018

Zapraszamy Państwa na konferencję prasową poświęconą stanowisku Wojewody Łódzkiego profesora Zbigniewa Rau  w sprawie prawomocnego wyroku Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

Data: 17 października 2018 roku (środa)
Godzina rozpoczęcia: 11:00
Miejsce: ul. Piotrkowska 104, Łódzki Urząd Wojewódzki, sala 118

12 października 2018

Serdecznie zapraszamy Państwa na naradę szkoleniową Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa łódzkiego, w której wezmą udział: Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski, Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wojciech Dyakowski oraz Dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji w latach: 2008-2015 Zdzisław Szambelan.

Data: 15 października 2018 (poniedziałek)
Godziny:  od 10:15 do 15:30
Miejsce: Łódź, ul. Dowborczyków 30/34
Sala:  sala konferencyjna Biura ds. Substancji Chemicznych

11 października 2018

Zapraszamy Państwa na konferencję prasową wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau dotyczącą zwiększenia dotacji na Domy Pomocy Społecznej w województwie łódzkim.

Spotkanie odbędzie się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

Data: 12 października 2018 (piątek)
Godzina:  11:00
Miejsce: ul. Piotrkowska 104, sala 118
 

11 października 2018

W imieniu Pani Ilony Balcerczyk, Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego  ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie  dotyczące wdrożenia przepisów RODO organizowane przez Narodowy Instytut Wolności.

Data: 11 października 2018 (czwartek)
Godziny: recepcja: 10.30-11.00
 szkolenie: 11.00-13.00
Miejsce: Instytut  Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264

11 października 2018
Zaproszenie
W imieniu Pani Ilony Balcerczyk, Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, serdecznie zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenie dotyczące wdrożenia przepisów RODO organizowane przez Narodowy Instytut Wolności.

Data: 11 października 2018 (czwartek)
Godziny: recepcja: 10.30-11.00; szkolenie: 11.00-13.00
Miejsce: Instytut  Europejski w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264
10 października 2018
Serdecznie zapraszamy Państwa na briefingi prasowe Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki.

Data: 10 października 2018 (środa)
Godzina: 13:00-13:00
Miejsce: Łódź, Chojeński Klub Sportowy, ul. Kosynierów Gdyńskich 18

Data: 10 października 2018 (środa)
Godzina: 14.30- 15.00
Miejsce: Zduńska Wola, Stadion, ul. Łaska 90
9 października 2018

Serdecznie zapraszamy Państwa na briefing prasowy, w którym wezmą udział: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau. Po zakończeniu briefingu prasowego odbędzie się konferencja „Polityka Społeczna w regionie łódzkim”.

Data: 10 października 2018 (środa)
Godzina:  13:45
Miejsce: Siedziba Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi,
ul. Rzgowska 17a, budynek B
Czas:  13:45 – 14:05 - briefing prasowy, 14:15 – 15:15 - konferencja
 

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane