Komunikaty prasowe

28 lutego 2020
Komunikat Wojewody Łódzkiego w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa COVID-19

Wojewoda Łódzki w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa COVID-19 na terenie województwa łódzkiego oraz w celu podjęcia skutecznych działań i zapewnienia udzielenia pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia zawiadamia, że w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 993) od 28 lutego 2020 r. nakłada na niżej wymienione podmioty lecznicze obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości.

 1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi
 2. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
 3. Szpital Powiatowy w Radomsku
 4. Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
 5. Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
 6. Szpital Wojewódzki im. Prym. Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu
 7. Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
 8. Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.
 9. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane