Wykaz podmiotów, którym Wojewoda Łódzki zatwierdził program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - stan na dzień 25.08.2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 2, 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408).

Zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zostało wydane następującym podmiotom:
 

 1. “Rat-Med” sp. jawna, ul. Osada Dolna 10, 96-200 Rawa Mazowiecka, z miejscem prowadzenia kursu – ul. Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka
 2. Szkoła Ratownictwa Medycznego przy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/141, 90-302 Łódź
   
 3. Centrum Szkoleń Medycznych w Łodzi Wójcik Janiszewski Spółka Jawna, ul. Łąkowa 7A lok. 111, 90-562 Łódź
   
 4.  "VIMED" Rafał Kaczmarek, ul. Klonowa 33, Poniatów, 97-330 Sulejów, miejsce prowadzenia kursu - ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 23, Włodzimierzów, 97-330 Sulejów
   
 5. Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z miejscem prowadzenia kursu w Sieradzu przy ul. T. Grzesika i R. Piwnika 1
   
 6. Ratownictwo Wodne Szkoła Pływania i Sportów Wodnych z siedzibą w Łodzi przy ul. Rojnej 69A z miejscem prowadzenia kursu - Hala MOSiR Łódź, ul. Ks. Skorupki 21
   
 7. Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, ul. 6 Sierpnia 92, 90-646 Łódź
   
 8. Centrum Szkoleniowe "SACHMET" Radosław Michalski, ul. Futrynowa 20, 95-030 Starowa Góra
   
 9. Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź
   
 10. Fundacja “Oświata I Nauka Bez Granic Pro Futuro – Centralny Ośrodek Edukacji Ratownictwa Medycznego”, ul. Łagiewnicka 102/116 lok. 51, 91-456 Łódź, z miejscem prowadzenia kursu – ul. Konopnickiej 39a, 95-200 Pabianice
   
 11. Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Ogrodowa 8 lok. 27, 98-220 Zduńska Wola, z miejscem prowadzenia kursu – ul. Zielona 59 A, 98-220 Zduńska Wola
   
 12. Zespól Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz
 13. PIO-MED Piotr Patała, Psary Lechawa 27, 97-320 Wolbórz, z miejscem prowadzenia kursu – ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz
   
 14. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o. , ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź
   
 15. P.H.U. “BARO” Robert Pietrzak ul. Bratoszewskiego 19 m.89, 95-070 Aleksandrów Łódzki
   
 16. RESCUE TEAM Krystyna Kacprzak USŁUGI MEDYCZNE I SZKOLENIOWE ul. J. Słowackiego 29A/3, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 17. MEDIC Usługi Medyczne Waldemar Świętosławski, ul. Miejska 17, 98-200 Sieradz, z miejscem prowadzenia kursu – Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane