Pracownicy

 • Komórka: Wydział Finansów i Budżetu
Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Liliana Kokocińska (+48) 42 664-10-66 Główny Specjalista
Michał Kontowt (+48) 42 664-13-64 Kierownik
Monika Korycka (+48) 42 664-11-17 Administrator Aplikacji
Grażyna Kostrzewska-Pielużek (+48) 42 664-12-36, 42 664-10-77 Główny Specjalista
Iwona Łaszczyk (+48) 42 664-16-05 Specjalista
Małgorzata Marciniak (+48) 42 664-13-38 Zastępca Dyrektora
Agata Matusiak (+48) 42 664-14-58 Inspektor Wojewódzki
Aleksandra Michniewicz (+48) 42 664-12-64 Główny Specjalista
Joanna Mikołajczyk (+48) 42 664-10-82 Starszy Specjalista
Anna Nowacka (+48) 42 664-10-84 Główny Specjalista
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane