Pracownicy

 • Komórka: Wydział Finansów i Budżetu
Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Dorota Świder (+48) 42 664-10-77, 42 664-12-36 Kierownik
Elżbieta Urbańczyk (+48) 42 664-13-78 Starszy Inspektor Wojewódzki
Małgorzata Węgrzyn-Borkowska (+48) 42 664-12-52 Kierownik
Agnieszka Wodzyńska (+48) 42 664-15-86 Starszy Specjalista
Aneta Wojciechowska (+48) 42 664-10-95 Główny Specjalista
Anna Woś (+48) 42 664-11-17 Główny Specjalista
Emilia Zgirska (+48) 42 664-10-95 Starszy Specjalista
Aleksandra Zielińska (+48) 42 664-16-42 Inspektor Wojewódzki
Paweł Zimnowłocki (+48) 42 664-11-14 Inspektor Wojewódzki
Monika Żaczek-Ruda (+48) 42 664-16-33 Starszy Specjalista
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane