Pracownicy

 • Komórka: Wydział Finansów i Budżetu
Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Beata Bilicz-Majka (+48) 42 664-15-51 Główny Specjalista
Ewa Boruń (+48) 42 664-16-95 Główny Specjalista
Marzena Bromirska-Piątkowska (+48) 42 664-13-08 Główny Specjalista
Joanna Chruściel (+48) 42 664-13-45 Starszy Specjalista
Agnieszka Cieśla (+48) 42 664-16-36 p.o. Głównego Księgowego Budżetu Wojewody
Ada Czarnecka (+48) 42 664-15-06 Inspektor Wojewódzki
Katarzyna Czerwczak (+48) 42 664-14-78 Główny Specjalista
Małgorzata Czerwińska (+48) 42 664-10-80 Główny Specjalista
Magdalena Dybowska-Aftowicz (+48) 42 664-13-78 Starszy Specjalista
Renata Dzierżawska-Bątal (+48) 42 664-11-47 Kierownik
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane