Co nowego w serwisie?

Aktualności

Polityka społeczna w województwie łódzkim
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński podsumowali działania rządu na rzecz rodzin, osób starszych oraz niepełnosprawnych.
Otworzono żłobek w Osjakowie
Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wziął udział w uroczystym otwarciu żłobka w Osjakowie. Inwestycja została sfinansowana m.in. ze środków unijnych oraz rządowego programu „Maluch +”. Jej koszt wyniósł ponad 2,3 mln zł.
Świętowano Międzypokoleniowy Dzień Aktywności
Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński wziął udział w Międzypokoleniowym Dniu Aktywności. Wydarzenie odbyło się w Bujnach w Szkole Podstawowej im. Lecha Kaczyńskiego.
Dyskutowano o rozwoju rolnictwa
Wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk wziął udział w konferencji „Nowa perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej – szanse i wyzwania dla Polski i regionu łódzkiego”
W ŁSSE dyskutowano o programach rządowych
Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński wziął udział w konferencji „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego”.

Kalendarz wydarzeń

Uroczystości przy pomniku Żołnierzy Wyklętych
Premiera baletu „Grek Zorba”
Uroczysta gala wręczenia medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Janowi Jakubowi Kolskiemu
XI Gala Plebiscytu „Energia Kultury 2019”
Spotkanie z przedsiębiorcami 2020
Wernisaż wystawy „Tomasz Zjawiony Doły” Łódź, Miejska Galeria Sztuki „Bałucka”, ul. Stary Rynek 2
Jubileusz 30-lecia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego
Prezentacja albumu fotograficznego „Konspiracyjne Wojsko Polskie”
Obchody 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej

Komunikaty i ogłoszenia

Zawiadomieni do Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, znak: PNIK-I.4131.205.2020 z dnia 24 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XVII/141/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki,
Zawiadomienie do Rady Gminy Grabica, znak: PNIK-I.4131.198.2020 z dnia 24 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XIII/105/2020 Rady Gminy Grabica z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Sulejowie znak: PNIK-I.4131.206.2020 z dnia 24 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XVII/190/2020 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Łodzi, znak: PNIK-I.4131.178.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XIX/768/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustalenia na rok 2020 form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane,
Zawiadomienie do Rady Gminy Kowiesy, znak: PNIK-I.4131.187.2020 z dnia 18 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XVI/84/20 Rady Gminy Kowiesy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości,
Zawiadomienie do Rady Gminy Rokiciny, znak: PNIK-I.4131.191.2020 z dnia 20 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XIV/134/20 Rady Gminy Rokiciny z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rokiciny
Zawiadomienie do Rady Gminy Gomunice, znak: PNIK-I.4131.190.2020 z dnia 20 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XX/107/20 Rady Gminy Gomunice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gomunice
Briefing prasowy i wręczenie promes
Zawiadomienie do Rady Powiatu Opoczyńskiego , znak: PNIK-I.4131.195.2020 z dnia 20 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 8 ustawy o samorządzie powiatowym w celu kontroli legalności uchwały nr XVII/141/20 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie,
Zawiadomienie do Rady Gminy Bedlno, znak: PNIK-I.4131.183.2020 z dnia 19 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XI/113/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno,
Kalendarz wydarzeń
Miesiąc:
PWŚCPSN
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane