Pracownicy

 • Komórka: Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Marek Cywoniuk (+48) 42 664-10-45 Zastępca Pełnomocnika Wojewody ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Małgorzata Kazimierska (+48) 42 664-15-35 Pełnomocnik Wojewody ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Jarosław Łapin (+48) 42 664 12-89 Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu
Honorata Mokrogulska (+48) 42 664-13-60 Samodzielne stanowisko ds. oświadczeń majątkowych i lustracyjnych
Monika Przybylska (+48) 42 664-19-00 Samodzielne stanowisko ds. oświadczeń majątkowych i lustracyjnych
Marzena Przywara (+48) 42 664-10-46 Kierownik Kancelarii Tajnej
Jacek Woźnicki (+48) 42 664-11-88 Samodzielne stanowisko ds. funkcjonowania systemów teleinformatycznych
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane