Szkolenia

Kontakt
Sekretariat zespołu
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
pok.: 315
tel.: +48 (42) 664-12-89
fax: +48 (42) 664-10-49
 

 

Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Ochrony informacji Niejawnych prowadzi szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Ukończenie szkolenia przez pracowników zajmujących stanowiska związane z dostępem do informacji niejawnych jest obowiązkowe i stanowi ostatni warunek spełnienia rękojmi zachowania tajemnicy. Pracownik po ukończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia.

W przypadku zmian ustawowych, w tym dotyczących zmian oznaczania dokumentów niejawnych, zmian wzorów dzienników ewidencyjnych, zmian procedur wykonywania dokumentów niejawnych, Pełnomocnik zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla przedstawicieli komórek organizacyjnych urzędu we własnym zakresie.

W przypadku zaistnienia potrzeby dodatkowego przeszkolenia pracowników Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu ochrony danych osobowych należy zgłaszać zapotrzebowanie do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane