Zarządzenia

 • Zarządzenie Nr 12/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 stycznia 2015 r. dotyczące zasad i pracowników zobowiązanych do składania oświadczeń o stanie majątkowym w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Zarządzenie Nr 12/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 stycznia 2015 r. dotyczące zasad i pracowników zobowiązanych do składania oświadczeń o stanie majątkowym w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. (1147.54 KB)
   
 • Zarządzenie 25/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia procedury wydania upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", wszczęcia zwykłego postępowania sprawdzającego i wzoru zgody na udostępnienie informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
   
 • Zarządzenie 21/2011 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji klasyfikowania, ochrony i przetwarzania informacji niejawnych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
   
 • Zarządzenie Nr 167/2004 Wojewody Łódzkiego z dnia 6 października 2004 r. w sprawie ewidencjonowania, przechowywania, obiegu i niszczenia technicznych nośników informacji niejawnych, z późn. zm.
   
 • Zarządzenie Nr 141/2004 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu opracowania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą zastrzeżone w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, z późn. zm.
   
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane