Oddziały

Centrum Powiadamiania Ratunkowego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-17
ul. Pienista 71, 94-109 Łódź
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik
Agnieszka Łukomska- Dulaj
tel.: (+48) 42 664-21-36
Zadania:
 • obsługa zgłoszeń alarmowych, z wyłączeniem systemów sygnalizacji pożarowej,
 • przetwarzanie, w zakresie nadanych upoważnień, w systemie teleinformatycznym danych dotyczących treści zgłoszeń alarmowych,
 • wykonywanie analiz związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego oraz tworzenie statystyk w zakresie liczby, rodzaju oraz czasów realizacji zgłoszeń alarmowych,
 • współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego,
 • wymiana informacji i danych, z wyłączeniem danych osobowych, na potrzeby analiz z Policją, Państwową Strażą Pożarną, dysponentami zespołów ratownictwa medycznego oraz podmiotami, których numery telefoniczne są obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego,
 • podejmowanie działań mających na celu przekazanie informacji o zgłoszeniu alarmowym do podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska, których numery telefoniczne nie są obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego,
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego.
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane