Sprawy obronne

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział spraw obronnych

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-38
fax: (+48) 42 664-16-55

Kierownik Oddziału
Małgorzata Olczyk
tel.: (+48) 42 664-12-42; 664-14-38
e-mail: malgorzata.olczyk@lodz.uw.gov.pl

 

Realizowane zadania:

Adam Głowacki

 • medale “Za zasługi dla obronności kraju”, transport na potrzeby obronne państwa

Grażyna Król

 • kwalifikacja wojskowa, kontrole obronne

Lucyna Kustra

 • przygotowania podmiotów medycznych do realizacji zadań obronnych

Arkadiusz Kwiatkowski

 • szkolenia obronne, Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych

Adam Stefański

 • przygotowanie zapasowego stanowiska kierowania

Maria Wiśniewska

 • plan operacyjny, ochrona obiektów, szczególna i obowiązkowa ochrona obiektów
 • świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony, militaryzacja

Kamil Zych

 • kwalifikacja wojskowa, HNS i CIMIC

Piotr Chasikowski

 • system kierowania bezpieczeństwem narodowym, akcja kurierska
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane