Pracownicy

 • Komórka: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Beata Kurzawa (+48) 42 664-12-82 Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu
Katarzyna Laszczyk (+48) 42 664 15-97 Starszy Specjalista
Bożena Lipowska (+48) 42 664-10-67 Radca Prawny
Maria Madejska (+48) 42 664-16-70 Kierownik
Witold Majda (+48) 42 664-13-28 Starszy Inspektor
Dorota Makowska (+48) 42 664-11-67 Radca Prawny
Izabela Marczak (+48) 42 664-11-40 Główny Specjalista
Anna Muszel (+48) 42 664-13-36 Inspektor Wojewódzki
Maria Olesińska (+48) 42 664-19-12 Inspektor Wojewódzki
Magdalena Paczesna-Gozdek (+48) 42 664-10-64 Radca Prawny
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane