Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie rejestru organów samorządu terytorialnego
Dodatkowe informacje:
 • Imienny wykaz i dane tele - adresowe organów samorządu terytorialnego - udostępniany nieodpłatnie
 • Bieżące aktualizowanie danych
Termin załatwienia sprawy:Niezwłocznie
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział nadzoru prawnego i Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Telefon:(+48) 42 664-11-10
Osoba prowadząca sprawę:Justyna Szymańska
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane