Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Prowadzenie spraw związanych z rejestracją związków międzygminnych
Wymagane dokumenty:

Wg rozporządzenia

Termin załatwienia sprawy:Wynikający z Kodeksu postępowania administracyjnego
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział nadzoru prawnego i Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Telefon:+48 (42) 664-11-10
Osoba prowadząca sprawę:Justyna Szymańska
Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r., w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307)
Uwagi:Wnioskodawca: rady gmin
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane