Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Wykonywanie obsługi prawnej Wojewody i Urzędu
Dodatkowe informacje:
 • Zastępstwo prawne i procesowe w sprawach, w których stroną jest Wojewoda Łódzki lub Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 • Sporządzanie opinii prawnych na potrzeby Wojewody Łódzkiego, Wicewojewodów i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział obsługi prawnej
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Osoba prowadząca sprawę:

Radcy prawni

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane