Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Sporządzanie sprawozdania Dyrektora Generalnego
Dodatkowe informacje:Sprawozdanie Dyrektora Generalnego Urzędu z realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej za rok ubiegły
Termin załatwienia sprawy:Do końca stycznia każdego roku
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Oddział kadr
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Telefon:

(+48) 42 664-15-37

Osoba prowadząca sprawę:

Oddział kadr

Podstawa prawna:Art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 ze zm.)
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane