Sprawy, którymi zajmuje się wydział

Tytuł sprawy:Sprawowanie nadzoru nad załatwianiem skarg i wniosków przez wydziały i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu, w tym wyznaczanie wydziału do załatwienia skargi lub wniosku
Dodatkowe informacje:

Ewidencja prowadzona jest w Centralnym Rejestrze Skarg, Wniosków i Petycji

Godziny przyjęć interesantów:

 • Poniedziałek 8.00 - 16.00
 • Wtorek 9.00 - 17.00
 • Środa 8.00 - 16.00
 • Czwartek 8.00 - 16.00
 • Piątek 8.00 - 16.00
Termin załatwienia sprawy:Sprawy załatwiane we własnym zakresie – miesiąc
Jednostka odpowiedzialna: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-16-47, 42 664-12-82
fax: (+48) 42 664-11-60
Osoba prowadząca sprawę:

Nadzorem nad ewidencjonowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków wpływających do Wojewody Łódzkiego, Wicewojewody i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zajmują się:

 • Bożena Puzder
 • Marta Więckowska
 • Jacek Reszka
 • Witold Majda
Podstawa prawna:

Regulamin Organizacyjny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane