Pracownicy

 • Komórka: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Laura Bojanowska (+48) 42 664-17-27 Inspektor
Beata Bryk (+48) 664 17 11 Starszy Specjalista
Agnieszka Cholewa (+48) 42 664 17 11 Starszy Specjalista
Anna Chruścicka (+48) 42 664 17 37 Starszy Specjalista
Zofia Chuda-Babiarczyk (+48) 44 647-28-44 Starszy Inspektor Wojewódzki
Tomasz Ciszewski (+48) 42 664-17-02 Zastępca Dyrektora
Milena Dembczyk (+48) 42 664 17 51 Starszy Specjalista
Joanna Dubiel-Kaczmarek (+48) 664 17 81 Starszy Specjalista
Anna Dyła (+48) 42 664 17 09 Starszy Inspektor
Marcin Dziwisz (+48) 42 664-17-48 Starszy Inspektor Wojewódzki
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane