Pracownicy

 • Komórka: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Katarzyna Gruntmeyer 43 822 05 01 wew. 224 Starszy Specjalista
Ewelina Grzelak (+48) 42 664 17 81 Starszy Specjalista
Ewa Gulbas (+48) 42 664 17 37 Inspektor
Mariola Iskrzyńska-Strzałka (+48) 42 42 664 17 82 Kierownik Oddziału
Danuta Jabłońska (+48) 43 822-05-01 w. 224 Starszy Inspektor
Edyta Jagiełło (+48) 44 647-28-44 Inspektor
Danuta Jakubowska (+48) 42 664-17-18 Starszy Inspektor
Lucyna Janicka (+48) 42 664-17-58 Główny Specjalista
Piotr Janiec (+48) 42 664-17-40 Starszy Specjalista
Ewa Janik (+48) 42 664-17-20 Starszy Inspektor
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane