Pracownicy

 • Komórka: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Imię Nazwisko Telefon Stanowisko
Sylwia Smuga (+48) 42 664 17 37 Starszy Specjalista
Barbara Sobanty (+48) 42 664-17-23 Starszy Inspektor
Beata Sowa-Zielińska (+48) 42 664 17 11 Główny Specjalista
Anna Stasiak (+48) 42 664 17 11 Inspektor
Piotr Stępniak (+48) 44 647 28 44 Inspektor Wojewódzki
Krzysztof Strychalski (+48) 42 664 17 81 Starszy Inspektor Wojewódzki
Martyna Strzelak (+48) 42 664-17-27 Zastępca Kierownika
Karolina Szafran (+48) 42 664-17-48 Inspektor
Arleta Szalińska (+48) 43 822-05-01 w. 225 Starszy Inspektor
Krzysztof Szczepański (+48) 42 664-17-12 Starszy Specjalista
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane