Aktualności - w skrócie

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
20 lutego 2020

W Sali Obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W obradach wzięli udział między innymi: wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Głównym tematem dyskusji była analiza zmian w sektorze edukacji w związku z reformą oświaty oraz sytuacja pracowników w instytucjach kultury w województwie łódzkim.

 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane