Sprawy, którymi zajmuje się Wydział

Tytuł sprawy:Lustracja
Dodatkowe informacje:

Lustracja

Jednostka odpowiedzialna: Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Samodzielne stanowisko ds. oświadczeń majątkowych i lustracyjnych
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-10-46
fax: (+48) 42 664-10-49
Podstawa prawna:
 • art.7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 j.t.)
   
Pliki do pobrania:
Wzory Procedury
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane