Sprawy, którymi zajmuje się Wydział

Tytuł sprawy:Oświadczenia majątkowe administracji rządowej
Dodatkowe informacje:

Oświadczenia majątkowe administracji rządowej

Jednostka odpowiedzialna: Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Kancelaria tajna
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-10-46
fax: (+48) 42 664-10-49
Osoba prowadząca sprawę:
Podstawa prawna:
  • art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.)
Pliki do pobrania:
Wzory
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane