Sprawy, którymi zajmuje się Wydział

Tytuł sprawy:Oświadczenia majątkowe publicznych funkcjonariuszy samorządowych
Dodatkowe informacje:

Oświadczenia majątkowe administracji samorządowej

Jednostka odpowiedzialna: Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-10-46
fax: (+48) 42 664-10-49
Podstawa prawna:
 • art. 27c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie wojewódzkim (t.j. Dz. U. z 2016.486 j.t.)
 • art. 25c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 j.t.)
 • art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016.446 j.t..)
Pliki do pobrania:
Wzory
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane