Nabór i realizacja wniosków na 2017 r.

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego
z dnia listopada 2017 roku

Zgodnie zUchwałą Rady Ministrów nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r., zmieniającą    Uchwałę nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”, Wojewoda Łódzki, zatwierdził w dniu  17 listopada 2017 r. Listę zmienioną nr 6 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - województwo łódzkie.

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi na Liście zmienionej nr 6 dopełniono kwotę dofinansowania dla jednego zadania (gminnego) z Listy zakwalifikowanych wniosków  zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dniu 20 grudnia 2016 r..

Lista zmieniona nr 6 zakwalifikowanych wniosków obejmuje:

24 wniosków – drogi gminne

13 wniosków – drogi powiatowe.

Zgodnie z Procedurami Programu Wojewoda Łódzki, pismem z 17 listopada 2017 r. poinformował Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zatwierdzeniu Listy zmienionej nr 6 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla województwa łódzkiego na 2017 rok.

Ogólna kwota dotacji przyznana na 2017 rok nie zmienia się i wynosi 49 669 666 zł.

Załącznik:

Lista zmieniona nr 6  wniosków zakwalifikowanych Lista zmieniona nr 6  wniosków zakwalifikowanych (151.03 KB)

Komunikat Wojewody Łódzkiego
z dnia października2017 roku

 

ZgodnieUchwałą Rady Ministrów nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.,  zmieniającą    Uchwałę nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”, Wojewoda Łódzki, zatwierdził w dniu  9 października 2017 r. Listę zmienioną nr 5 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - województwo łódzkie.

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi na Liście zmienionej nr 5 dopełniono kwotę dofinansowania dla jednego zadania (gminnego) z Listy zakwalifikowanych wniosków  zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dniu 20 grudnia 2016 r..

Lista zmieniona nr 5 zakwalifikowanych wniosków obejmuje:

 • 24 wniosków – drogi gminne
 • 13 wniosków – drogi powiatowe.

Zgodnie z Procedurami Programu Wojewoda Łódzki, pismem z 9 października 2017 r. poinformował Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zatwierdzeniu Listy zmienionej nr 5 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla województwa łódzkiego na 2017 rok.

Ogólna kwota dotacji przyznana na 2017 rok nie zmienia się i wynosi 49 669 666 zł.

Załącznik:

lista_nr_5.pdf lista_nr_5.pdf (151.03 KB)

 

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego
z dnia września 2017 roku

 

ZgodnieUchwałą Rady Ministrów nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.,  zmieniającą    Uchwałę nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”, Wojewoda Łódzki, zatwierdził w dniu  27 września 2017 r. Listę zmienioną nr 4 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - województwo łódzkie.

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi na Liście zmienionej nr 4 dopełniono kwotę dofinansowania dla jednego zadania (gminnego) z Listy zakwalifikowanych wniosków  zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dniu 20 grudnia 2016 r..

Lista zmieniona nr 4 zakwalifikowanych wniosków obejmuje:

 • 24 wniosków – drogi gminne
 • 13 wniosków – drogi powiatowe.

Zgodnie z Procedurami Programu Wojewoda Łódzki, pismem z 27 września 2017 r. poinformował Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zatwierdzeniu Listy zmienionej nr 4 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla województwa łódzkiego na 2017 rok.

Ogólna kwota dotacji przyznana na 2017 rok nie zmienia się i wynosi 49 669 666 zł.

Załącznik:

lista_zmieniona_nr_4_.pdf lista_zmieniona_nr_4_.pdf (151.03 KB)

 

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Zgodnie Uchwalą Rady Ministrów nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r., zmieniającą Uchwalę nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019' Wojewoda Łódzki, zatwierdził w dniu 23 sierpnia 2017 r. Listę zmienioną nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - województwo łódzkie.

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi na Liście zmienionej nr 3 dopełniono kwoty dofinansowania dla dwóch zadań z Listy zakwalifikowanych wniosków (dla jednej gminy i jednego powiatu) zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dniu 20 grudnia 2016 r.).

Lista zmieniona nr 3 zakwalifikowanych wniosków obejmuje:

 • 24 wniosków - drogi gminne
 • 13 wniosków - drogi powiatowe.

Zgodnie z Procedurami Programu Wojewoda Łódzki, pismem z 23 sierpnia 2017 r. poinformował Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zatwierdzeniu Listy zmienionej nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla województwa łódzkiego na 2017 rok.

Podpisywanie umów/aneksów pomiędzy beneficjentami a Wojewodą Łódzkim rozpocznie się po otrzymaniu korekty decyzji Ministra Finansów, zwiększającej budżet Wojewody Łódzkiego o środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu w 2017 roku, wg Listy zmienionej nr 3 (ogólna kwota dotacji przyznana na 2017 rok nie zmienia się i wynosi 49 669 666 zł).
 

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego
z dnia 5 lipca 2017 roku

 

ZgodnieUchwałą Rady Ministrów nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r., zmieniającą Uchwałę nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”,Wojewoda Łódzki, zatwierdził w dniu 4 lipca 2017 r. Listę zmienioną nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - województwo łódzkie.

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi na Liście zmienionej nr 2 dopełniono kwoty dofinansowania dla 2-ch zadań z Listy zmienionej nr 1 zakwalifikowanych wniosków (dla jednej gminy i jednego powiatu) oraz umieszczono cztery zadania gminne (wg kolejności z Ostatecznej listy rankingowej, zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dniu 20 grudnia 2016 r.).

Lista zmieniona nr 2 zakwalifikowanych wniosków obejmuje:

 • 24 wnioski – drogi gminne
 • 13 wniosków – drogi powiatowe.

Zgodnie z Procedurami Programu Wojewoda Łódzki, pismem z 4 lipca 2017 r. poinformował Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zatwierdzeniu Listy zmienionej nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla województwa łódzkiego na 2017 rok.

Podpisywanie umów pomiędzy dodatkowymi beneficjentami a Wojewodą Łódzkim rozpocznie się po otrzymaniu korekty decyzji Ministra Finansów, zwiększającej budżet Wojewody Łódzkiego o środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu w 2017 roku, wg Listy zmienionej nr 2 (ogólna kwota dotacji przyznana na 2017 rok nie zmienia się i wynosi 49 669 666 zł).

Załącznik:

Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych (151.03 KB)

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego
z dnia 12 maja 2017 roku

ZgodnieUchwałą Rady Ministrów nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.,  zmieniającą    Uchwałę nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”, Wojewoda Łódzki, zatwierdził w dniu 11 maja 2017 r. Listę zmienioną nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - województwo łódzkie.

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi na Liście zmienionej nr 1 dopełniono kwoty dofinansowania dla 2-ch zadań z Listy zakwalifikowanych wniosków (dla jednej gminy i jednego powiatu) i umieszczono jedno zadanie gminy oraz jedno zadanie powiatu                                  (wg kolejności z Ostatecznej listy rankingowej, zatwierdzonej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w dniu 20 grudnia 2016 r.).

Lista zmieniona nr 1 zakwalifikowanych wniosków obejmuje:

 • 20 wniosków – drogi gminne
 • 13 wniosków – drogi powiatowe.

Zgodnie z Procedurami Programu Wojewoda Łódzki, pismem z 11 maja 2017 r. poinformował Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zatwierdzeniu Listy zmienionej nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla województwa łódzkiego na 2017 rok.

Podpisywanie umów pomiędzy dodatkowymi beneficjentami a Wojewodą Łódzkim rozpocznie się po otrzymaniu korekty decyzji Ministra Finansów, zwiększającej budżet Wojewody Łódzkiego o środki przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu w 2017 roku, wg Listy zmienionej nr 1 (ogólna kwota dotacji przyznana na 2017 rok nie zmienia się i wynosi 49 669 666 zł).

Załącznik:

lista._pdf.pdf lista._pdf.pdf (2494.98 KB)

 

 

Komunikat
Wojewody Łódzkiego
z dnia 27 grudnia 2016 roku

Uprzejmie informuję że w dniu 20 grudnia 2016 r. została zatwierdzona przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie na rok 2017 w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.

Jednocześnie informuję, że 27 grudnia 2016 r. zatwierdziłem Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w 2017 r., w ramach limitu środków
dostępnego dla województwa łódzkiego w wysokości 49 669 666 zł, zgodnie Uchwałą Rady Ministrów nr 159/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.,  zmieniającą Uchwałę nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.

Przedmiotowa Lista obejmuje 19 wniosków dla dróg gminnych o łącznej wartości proponowanej dotacji 24 834 833 zł i 12 wniosków dla dróg powiatowych o łącznej wartości proponowanej dotacji 24 834 833 zł.

Lista ta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

 

Pliki do pobrania:

 

 

KOMUNIKAT
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie wyników naboru na 2016 rok do programu wieloletniego pn.: „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

W dniach od  23 do 28 listopada 2016 r. Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych  w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, rozpatrywała złożone przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego zastrzeżenia w zakresie oceny merytorycznej do Wstępnej listy rankingowej wniosków.

Do dnia 14 listopada 2016 r. do ŁUW w Łodzi  dwadzieścia jednostek samorządu terytorialnego złożyło dwadzieścia trzy zastrzeżenia w zakresie oceny merytorycznej do Wstępnej listy rankingowej wniosków. Na podstawie uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” oraz Regulaminu prac Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 29 października 2015 r., zmienionego 29 lipca 2016 r. Komisja dokonała ponownej oceny merytorycznej wniosków.

W wyniku ponownej oceny Komisja:

 • w odniesieniu do dziewiętnastu wnioskówpodtrzymała dotychczasową ocenę,
 • w odniesieniu do czterech wniosków uwzględniła wniesione zastrzeżenia i przyznała wyższą od pierwotnej liczbę punktów.

Każdy z wnioskodawców został indywidualnie poinformowany na piśmie o wyniku ponownej oceny merytorycznej.

Pliki do pobrania:

Opublikowana Ostateczna lista rankingowa wniosków zostanie przedłożona do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu. Zatwierdzenie Ostatecznej listy rankingowej nastąpi do dnia 20 grudnia 2016 r.

 

 

KOMUNIKAT
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 31 października 2016 r.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, Komisja do spraw oceny wniosków, dokonała oceny formalnej i merytorycznej 115 wniosków jednostek samorządu terytorialnego, które wpłynęły do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w ramach przeprowadzonego naboru na 2017 rok (w tym: 80 wniosków gminnych i 35 wniosków powiatowych) z wnioskowaną kwotą dotacji w łącznej wysokości 137.927.678,93 zł.

Komisja z powodu niespełnienia wymogów formalnych odrzuciła 34 wnioski.Wnioskodawcom nie przysługuje prawo odwołania od oceny formalnej.

Komisja dokonała oceny merytorycznej 81 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 101 750 459 zł, w tym: 51 wniosków gminnych i 30 wniosków powiatowych.

Wstępna lista rankingowa obejmuje wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne.
Wojewoda zatwierdził wstępną listę rankingową w dniu 31 października 2016 roku.

Wnioskodawcy, mogą wnieść zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniosków jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku, w terminie do 14 dni od dnia jej ogłoszenia, czyli do 14 listopada 2016 r. Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny wniosku. Zastrzeżenia należy składać:

Łódzki Urząd wojewódzki w Łodzi
Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji
90 – 926 Łódź
ul. Piotrkowska 104 pok. 240

Komisja nie uwzględnia zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej wniesionych po terminie (decyduje data wpływu do ŁUW w Łodzi).

Komisja rozpatrzy zastrzeżenia i zawiadomi wnioskodawców o wyniku do dnia 30 listopada 2016 roku. Także do 30 listopada 2016 roku, Wojewoda ogłosi ostateczną listę rankingową i przekaże ją do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu.

Pliki do pobrania:

Wstępna Lista rankingowa wniosków 2017 Wstępna Lista rankingowa wniosków 2017 (228.77 KB)
Ocena merytoryczna wniosków 2017 Drogi Gminne Ocena merytoryczna wniosków 2017 Drogi Gminne (130.5 KB)
Ocena merytoryczna wniosków 2017 Drogi Powiatowe Ocena merytoryczna wniosków 2017 Drogi Powiatowe (81.93 KB)

****

KOMUNIKAT
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 19 września 2016 r.

W ramach naboru przeprowadzonego do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” do dnia 15 września 2016 r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wpłynęło łącznie 115 wniosków jednostek samorządu terytorialnego. Całkowita wnioskowana kwota dotacji to 137.927.675,79 zł.

Gminne jednostki samorządu terytorialnego złożyły 80 wniosków z wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości 72.820.610,79 zł.

Powiatowe jednostki samorządu terytorialnego złożyły 35 wniosków" z wnioskowaną kwotą dotacji w wysokości 65.107.065 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 154/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej nu lata 2016 2019". Komisja powołana do spraw oceny wniosków dokona ich oceny formalnej i merytorycznej. Do dnia 31 października 2016 r. ogłoszona zostanie wstępna lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.
 

*****

KOMUNIKAT
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia  29 lipca  2016 r.

Na podstawie pkt.IX i pkt.IX.1 Załącznika do Uchwały Rady Ministrów nr 154/2015z 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2017 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Termin składania wniosków to 1 - 15 września 2016 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. (decyduje data wpływu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi)

Wnioski jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie zadania należy składać:
Wydział Funduszy Europejskich i Certyfikacji
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, pok. 240
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00;
wt w godz. 9:00-17:00.

Obowiązujące dokumenty wykonawcze do Programu zostały umieszczone na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/4326,nabor-i-realizacja-wnioskow-na-2017-r.html.

Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w ramach Programu została powołana Zarządzeniem Nr 258/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 października 2015 r. Komisja działa na podstawie Regulaminu pracy Komisji, zatwierdzonego przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 29 października 2015 r. Na podstawie rekomendacji Komisji, Wojewoda Łódzki zatwierdził w dniu 29 lipca 2016 roku zmiany Regulaminu Pracy Komisji.

W celu zapewnienia obiektywnej oceny merytorycznej, Komisja uszczegółowiła kryteria 2, 3 i 5 w Karcie oceny merytorycznej wniosków, stanowiącej Załącznik nr 1 do zmiany Regulaminu Pracy Komisji.

Plik do pobrania:

Załącznik nr 1 do zmiany Regulaminu Prac Komisji Załącznik nr 1 do zmiany Regulaminu Prac Komisji (97.93 KB)

Przed wypełnieniem wniosku należy bardzo dokładnie zapoznać się ze wszystkimi dokumentami.

Wymagane, dodatkowe dokumenty istotne dla wnioskowanego zadania, do oceny przez Komisję

1.czytelne mapy poglądowe, oddzielne dla każdego z kryteriów 2, 3*, 5, i dla każdego odcinka, z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę merytoryczną wniosku;

*  Kryterium 3

3.1 instytucje świadczące usługi publiczne oraz podmioty o kluczowym znaczeniu dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa  - obsługa komunikacyjna związana z ich działalnością odbywa się bezpośrednio z odcinka drogi objętej wnioskiem;

   3.2 Podmioty i ośrodki gospodarcze – sporządzić ich wykaz oraz podać liczbę osób zatrudnionych;

   3.3 przebieg drogi przez obszary wiejskie – podać długość realizowanego odcinka drogi przebiegającego przez teren wiejski (dla każdego  zgłoszonego odcinka odrębnie);

    3.4 zorganizowany transport zbiorowy – podać ilość przewoźników na podstawie wydanych zezwoleń.

2.  Wszystkie dodatkowe załączniki powinny być wymienione we wniosku o dofinansowanie (pole 14 pkt 7).

Brak wymaganych dokumentów, wynikających z zatwierdzonych dokumentów wykonawczych, jak i dodatkowych skutkować może odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

 

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców

1.koszty zadania/odcinków podajemy w pełnych złotych;

2.zgodnie z przyjętymi dokumentami wykonawczymi jako jedno zadanie mogą być zgłoszone maksymalnie trzy odcinki drogi/dróg. Przez pojedynczy odcinek rozumie się jednorodny pod względem parametrów funkcjonalnych i technicznych fragment drogi publicznej jednego numeru, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zadanie powinno być scharakteryzowane pod względem robót budowlanych w sposób jednolity dla wszystkich odcinków dróg, tj. dopuszcza się zadanie polegające wyłącznie na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi/dróg publicznych.

3.koszt realizacji tzw. odcinka granicznego do 5 % całej długości zadania objętego wnioskiem jest kosztem kwalifikowalnym. Wobec czego:

 • w pkt. 11 wniosku należy te koszty wpisać w kolumnie koszt kwalifikowalny, powyżej  5% w kolumnie koszt niekwalifikowalny;

4. koszt realizacji zadania - pkt. 8 wniosku jest tożsamy pkt. 11 wniosku kolumna koszty kwalifikowalne;

5. wkład własny, wnioskowana dotacja i ich udział – pkt.8 wniosku wyliczamy na podstawiepkt. 11 wniosku kolumna koszty kwalifikowalne;

Ewentualne pytania proszę kierować na adres: drogilokalne@lodz.uw.gov.pl

 

Punkt informacyjny
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104,

pok. 223, 224, 235, 220  bud. E,
pn, śr, czw i pt w godz. 8:00-16:00;  wt w godz.  9:00-17:00.

Andrzej Goliński        (0 42) 664 1478
Sebastian Rakowski   (0 42) 664 1152
Sylwia Miller             (0 42) 664 1522
Jerzy Rybusiewicz     (0 42) 664 1128
Jacek Skoczylas        (0 42) 664 1268

 

 

 

Komunikat Wojewody Łódzkiego
z dnia 24 czerwca 2016 roku


Wojewoda Łódzki informuje, że w dniu 20 czerwca 2016 roku, Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził dokumenty wykonawcze do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, które będą obowiązywać przy procedurze naboru wniosków w roku 2016. Projekty, które uzyskają dofinansowanie środków budżetu państwa będą realizowane w roku 2017.

Resort Infrastruktury i Budownictwa, przeanalizował dotychczas obowiązujące procedury i prowadził szereg zmian w dokumentach wykonawczych do Programu.

W/w dokumenty wykonawcze to:

 1. Pismo zatwierdzające dokumenty wykonawcze
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie „R-WNIOSEK"
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie „PRB-WNIOSEK"
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 5. Instrukcja oceny przez Komisję wniosków o dofinansowanie
 6. Wzór karty oceny formalnej
 7. Wzór karty oceny merytorycznej - „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - PRB"
 8. Wzór karty oceny merytorycznej - „KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - R"
 9. Wzór zbiorczej karty oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadania
 10. Wzór wstępnej/ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie.

Powyższe dokumenty zostały umieszczone na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/4326,nabor-i-realizacja-wnioskow-na-2017-r.html

Ze względu na istotne zmiany w dokumentach wykonawczych, uprzejmie proszę o wnikliwe i szczegółowe zapoznanie się z nimi przez potencjalnych wnioskodawców.

Ewentualne pytania i wątpliwości proszę kierować w formie pytań na adres e-mailowy: drogilokalne@lodz.uw.gov.pl

Odpowiedzi zostaną umieszczone na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/4326.nabor-i-realizacja-wnioskow-na-2017-r.html

 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane