Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2018 r.

Uwarunkowania prawno-organizacyjne

 1. Komunikat dotyczący bezzwłocznego doszacowania strat w uprawach wg najnowszych wskazań IUNG Komunikat dotyczący bezzwłocznego doszacowania strat w uprawach wg najnowszych wskazań IUNG (210.37 KB)
 2. Procedura postępowania związana z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, umożliwiająca poszkodowanym korzystanie z pomocy łagodzącej skutki klęsk żywiołowych Procedura postępowania związana z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, umożliwiająca poszkodowanym korzystanie z pomocy łagodzącej skutki klęsk żywiołowych (275.53 KB)
 3. Podstawa prawna do przeprowadzenia Procedury związanej z szacowaniem szkód… (201.29 KB)
 4. Prezentacja – Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych – SUSZA 2018  Prezentacja – Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych – SUSZA 2018 (1131.58 KB)

Wzory dokumentów wszczynających procedurę szacowania szkód /dla gmin i rolników/

 1. Powiadomienie ŁUW w Łodzi o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych Powiadomienie ŁUW w Łodzi o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych (322.45 KB)
 2. Przykład zarządzenia wójta w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych Przykład zarządzenia wójta w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych (285.7 KB)
 3. Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (278.39 KB)
 4. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (339.66 KB)
 5. Przykład wypełnienia Oświadczenia nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach Przykład wypełnienia Oświadczenia nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach (444.96 KB)
 6. Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach (290.61 KB)
 7. Oświadczenie nr 3 o produkcji rybackiej towarowej Oświadczenie nr 3 o produkcji rybackiej towarowej (286.86 KB)
 8. Oświadczenie nr 4a o poniesionych szkodach w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe Oświadczenie nr 4a o poniesionych szkodach w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe (285.35 KB)
 9. Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych (273.8 KB)

Wzory protokołów szkód gospodarstw z załącznikami

 1. Wzór protokołu szacowania szkód w gospodarstwie rolnym z danymi do stosowania w 2018 r. wraz z załącznikami oraz Wytyczne dla komisji szacujących szkody…
 2. Protokół częściowy – uproszczony z oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym /przeznaczony wyłącznie dla potrzeb oszacowania szkód gospodarstw posiadających część gruntów na terenie gmin znajdujących się poza siedzibą gospodarstwa, tylko i wyłącznie na obszarze woj. łódzkiego Protokół częściowy – uproszczony z oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym /przeznaczony wyłącznie dla potrzeb oszacowania szkód gospodarstw posiadających część gruntów na terenie gmin znajdujących się poza siedzibą gospodarstwa, tylko i wyłącznie na obszarze woj. łódzkiego (38.5 KB)

Wzory zbiorczych protokołów szkód gminy

 1. Zbiorczy protokół z oszacowania szkód gospodarstw rolnych w środkach obrotowych – w uprawach rolnych i w zwierzętach gospodarskich, sporządzony po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wraz z załącznikami Zbiorczy protokół z oszacowania szkód gospodarstw rolnych w środkach obrotowych – w uprawach rolnych i w zwierzętach gospodarskich, sporządzony po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wraz z załącznikami (88.5 KB)
 2. Zbiorczy protokół z oszacowania szkód w budynkach i innych środkach trwałych gospodarstw rolnych, sporządzony po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wraz z załącznikiem Zbiorczy protokół z oszacowania szkód w budynkach i innych środkach trwałych gospodarstw rolnych, sporządzony po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wraz z załącznikiem (57 KB)
 3. Zbiorczy protokół z oszacowania szkód w uprawach trwałych – w nasadzeniach drzew i krzewów sadowniczych, sporządzony po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wraz z załącznikiem Zbiorczy protokół z oszacowania szkód w uprawach trwałych – w nasadzeniach drzew i krzewów sadowniczych, sporządzony po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wraz z załącznikiem (78.5 KB)
 4. Zbiorczy protokół z oszacowania szkód gospodarstw rolnych w środkach obrotowych: w uprawach rolnych i w zwierzętach gospodarskich, w środkach trwałych: w uprawach trwałych, w zwierzętach stada podstawowego oraz w budynkach i maszynach, sporządzony po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wraz z załącznikami /do wykorzystania w przypadku, gdy szkody wystąpią jednocześnie w środkach obrotowych i środkach trwałych spowodowanych tym samym zjawiskiem i w tym samym czasie Zbiorczy protokół z oszacowania szkód gospodarstw rolnych w środkach obrotowych: w uprawach rolnych i w zwierzętach gospodarskich, w środkach trwałych: w uprawach trwałych, w zwierzętach stada podstawowego oraz w budynkach i maszynach, sporządzony po wystąpieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wraz z załącznikami /do wykorzystania w przypadku, gdy szkody wystąpią jednocześnie w środkach obrotowych i środkach trwałych spowodowanych tym samym zjawiskiem i w tym samym czasie (92 KB)

Wzory dokumentów przekazujących protokoły szkód po weryfikacji przez ŁUW w Łodzi oraz potwierdzenie szkód na protokole

 1. Pokwitowanie przekazania gminnej komisji protokołów oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych po przeprowadzonej weryfikacji przez ŁUW w Łodzi Pokwitowanie przekazania gminnej komisji protokołów oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych po przeprowadzonej weryfikacji przez ŁUW w Łodzi (197.74 KB)
 2. Wykaz rolników zwracających się za pośrednictwem gmin do Wojewody Łódzkiegoo potwierdzenie na protokole wystąpienia szkód Wykaz rolników zwracających się za pośrednictwem gmin do Wojewody Łódzkiegoo potwierdzenie na protokole wystąpienia szkód (35 KB)
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Przedsięwzięcia dofinansowane