Komunikaty urzędowe

31 sierpnia 2016
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – spotkanie na temat Konkursu 2017

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.

Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016, ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest już dostępny:

www.pozytek.gov.pl/download/files/FIO_2017/Regulamin_FIO_2017.pdf

W związku z powyższym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się o godzinie 10.00, w dniu 15 września 2016 r. na Dużej Sali Obrad, Urzędu Miasta w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

 Czas spotkania - ok. 3 godzin.

 Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 5 września 2016 r. na adres e-mail:
joanna.wierzbicka@lodz.uw.gov.pl

Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane