Komunikaty urzędowe

19 lutego 2020
Wojewoda Łódzki - zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, z dnia 11 lutego 2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,4 MPa) z rur polietylenowych DN125 PE”, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 96, obręb 2, M. Łask, województwo łódzkie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane