Komunikaty urzędowe

24 lutego 2020
Wojewoda Łódzki - zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia (do 0,4 MPa) z rur polietylenowych DN90 PE”, przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 1221, obręb 5, gmina Koluszki, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane