Komunikaty urzędowe

26 lutego 2020
Wojewoda Łódzki - zawiadamia, że 24 lutego 2020 r. została wydana decyzja Nr 10/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla inwestycji pod nazwą: „Budowa przewodów i urządzeń służących do przesyłania i dystrybucji gazów wg art. 6 ust. 2 Dz. U. 2016 poz. 2147 tj. budowa gazociągu średniego ciśnienia”, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 787/23, obręb 0004 Bełchów, gmina Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie.
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane