Komunikaty urzędowe

26 lutego 2020
Zawiadomienie do Rady Gminy Bedlno, znak: PNIK-I.4131.183.2020 z dnia 19 lutego 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale rozdziale 10 ustawy o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały nr XI/113/20 Rady Gminy Bedlno z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno,
Pliki do pobrania:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane