Komunikaty urzędowe

31 marca 2021
Wykaz pozytywnie rozpatrzonych wniosków jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego, wraz z kwotami wsparcia

W dniu 30 marca br., zgodnie z § 8 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz. 662, 1011, 1046, 1144, z 2021 r. poz. 26, 108, 287), Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, złożył dyspozycję wypłaty środków na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z wykazem rekomendacji Komisji.

Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane