Komunikaty urzędowe

2 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19a i 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 8, 90-042 Łódź, decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim-wschodnim, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek według katastru nieruchomości, w celu wykonania badań geotechnicznych/geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w związku z realizacją inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Łyszkowice-Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek, w ramach zadania określonego w art. 38, pkt. 4, lit. g ustawy: „Budowa gazociągu Łyszkowice – Koluszki – Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego”. Zadanie 3 – Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 6,3 MPa w kierunku Koluszek: dz. ewid. nr 25, obręb 0004 Długie, jedn. ewid. 100607_5, Koluszki – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej KWB24675; dz. ewid. nr 101/1, obręb 0009 Jeziorko, jedn. ewid. 100607_5, Koluszki – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej LD1B/00031617/7; dz. ewid. nr 333, obręb 0011 Katarzynów, jedn. ewid. 100607_5, Koluszki – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej LD1B/00026482/3; dz. ewid. nr 402, obręb 0011 Katarzynów, jedn. ewid. 100607_5, Koluszki – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej - brak; dz. ewid. nr 409, obręb 0011 Katarzynów, jedn. ewid. 100607_5, Koluszki – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej LD1B/00030195/5; dz. ewid. nr 91, obręb 0011 Katarzynów, jedn. ewid. 100607_5, Koluszki – obszar wiejski, ozn. księgi wieczystej LD1B/00042772/1.
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane