Komunikaty urzędowe

4 marca 2021
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Zawiadomienie do Rady Miejskiej w Wieruszowie znak: PNIK-I.4131.229.2021 z dnia 4 marca 2021 r. o wszczęciu z urzędu postępowania określonego w rozdziale 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu kontroli legalności uchwały Nr XXXII/256/2021 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieruszów,
Pliki do pobrania:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane