Zamówienia publiczne

Tytuł:Usługa ochrony obiektów Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz konwojowania wartości pieniężnych
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Usługi
Wartość:mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Data zamieszczenia postępowania:2017-03-23
Termin składania ofert:2017-03-31 godz. 10:00
Pliki:
  • Prezydent (dolny baner)
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
  • Elektroniczna platforma
  • Staże i praktyki
  • Łódzkie w Brukseli
  • GMO
  • Przedsięwzięcia dofinansowane