Zamówienia publiczne

Tytuł:Przebudowa pomieszczeń biurowych na I, II i III piętrze w budynku Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi znajdującego się przy ul. Piotrkowska 103 w Łodzi w ramach projektu FAMI ”Łódzkie bez barier dla cudzoziemców”.
Numer sprawy:KPB-V.273.38.2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Data zamieszczenia postępowania:2019-10-02
Termin składania ofert:2019-10-17 godz. 10:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane