Zamówienia publiczne

Tytuł:Realizacja Dni Otwartych dla cudzoziemców w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach w ramach projektu „Łódzkie bliżej cudzoziemca” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach FAMI
Numer sprawy:KPB-V.273.8.2020
Tryb:Usługi społeczne i inne szczególne usługi
Rodzaj:Usługi
Data zamieszczenia postępowania:2020-06-19
Termin składania ofert:2020-06-26 godz. 10:00
Pliki:
 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane