Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data5 września 2018
Podmiot kontrolowanyGmina Świnice Warckie
Temat

Realizacja zadania określonego w Umowie Nr/a/121/2017 z 31 października 2017 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 oraz ocena prawidłowości wykorzystania i rozliczenia przez Gminę Świnice Warckie dotacji przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego w 2017 r.

Podmiot kontrolujący Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Dokumentacja Dokumentacja w załączeniu
Miejsce przechowywania dokumentacjiZ całością dokumentacji kontroli można zapoznać się w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Żeromskiego 87
Rodzaj kontroliNieplanowana


Data4 września 2018
Podmiot kontrolowanyGmina Poddębice
Temat

Realizacja w 2017 r.  programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Podmiot kontrolujący Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
Dokumentacja

Wystąpienie pokontrolne – w załączeniu

Miejsce przechowywania dokumentacjiZ całością dokumentacji kontroli można zapoznać się w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi,ul. Żeromskiego 87
Rodzaj kontroliPlanowana


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane