Kontrole prowadzone przez urząd

Miesiąc:
Data18 października 2018
Podmiot kontrolowanyMarszałek Województwa Łódzkiego AL Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Temat

Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej prowadzenia rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

Podmiot kontrolujący Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Dokumentacja

Z całością dokumentacji kontroli można zapoznać się w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w Wydziale Infrastruktury – ul. Piotrkowska 104 piętro IV, pokój nr 421.Data10 października 2018
Podmiot kontrolowanyGmina Głuchów
Temat

prawidłowość ustalenia przez gminę kwoty wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., która stanowiła podstawę do wyliczenia kwoty zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r., przekazanej gminom w 2017 roku z budżetu Wojewody Łódzkiego w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin.

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2015-03-31 do: 2017-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


Data4 października 2018
Podmiot kontrolowanyGmina Domaniewice
Temat

prawidłowość ustalenia przez gminę kwoty wydatków wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.,
która stanowiła podstawę do wyliczenia kwoty zwrotu z budżetu państwa
części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.,
przekazanej gminom w 2017 roku z budżetu Wojewody Łódzkiego
w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin.

Podmiot kontrolujący Wydział Finansów i Budżetu
Okres objęty kontroląod: 2015-03-31 do: 2017-12-31
Dokumentacja
Miejsce przechowywania dokumentacjiDokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 204


 • FluMania
 • Prezydent (dolny baner)
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Program rządowy „Razem Bezpieczniej”
 • Wspólne Osiedla w ramach Programu "Razem Bezpieczniej"
 • Elektroniczna platforma
 • Staże i praktyki
 • Łódzkie w Brukseli
 • GMO
 • Racjonalna gospodarka nawozami
 • Przedsięwzięcia dofinansowane